NORA V MESTU / NORA IN CITTà

Palazzo del Cinema - Hiša filma, Gorica
24/03/2015, ob 17.00

SREČANJE Z NORO
Nora Gregor danes še vedno navdihuje različne ustvarjalce, raziskovalce, pisatelje in režiserje....

Norina srečanja / Igor Devetak (Gorica), novinar, avtor razstave Nora, du bist ein Engel!
Nora neznanka / Christine Casapiccola (Dunaj), raziskovalka in pisateljica
Nora v Hollywoodu / Joseph Valencic (Cleveland), raziskovalec
Vzdrževanje spomina / Hans Kitzmüller (Bračan), germanist in pisateljGimnazija Nova Gorica
25/03/2015, ob 13.00

PREDAVANJE
Nora Gregor in slovenski izseljenci v Hollywoodu / Joseph Valencic (Cleveland), raziskovalec


Predverje gledališšča Verdi, Gorica
26/03/2015, ob 18.00

SREČANJE
Nemško govoreča kultura med Gorico in Dunajem v času Nora Gregor
Nora Gregor - La Regola del gioco Pravilo igre Die Spielregel, režžija Anja Medved in Nadja Veluššček, dokumentarni film (Kinoatelje, 2001)Občinsko gledališče Verdi, Gorica
27/03/2015, ob 20.45

Politeama Rossetti, Trst
31/03/2015, ob 20.30

Gledališka predstava
NORA GREGOR- skriti kontinent spomina / il continente nascosto della memoria / ein verborgener Kontinent der Erinnerung
Neda R. Bric, avtorica besedila in režžiserka


Kavarna Rossetti, Trst
09/04/2015, ob 17.00

SREČANJE Z NORO
Noro Gregor je žživljenjska pot vodila v izgnanstvo, a jo obenem zapisala med filmske in gledališške zvezde

Norina srečanja / Igor Devetak (Gorica), novinar, avtor razstave Nora, du bist ein Engel!
Nora v Hollywoodu / Joseph Valencic (Cleveland), raziskovalec
Nadja Veluššček, režžiserka dokumentarnega filma Nora Gregor - La Regola del gioco Pravilo igre Die Spielregel
Neda R. Bric, režžiserka gledališške predstave Nora Gregor - skriti kontinent spomina / il continente nascosto della memoria / ein verborgener Kontinent der Erinnerung
Sabrina Morena, režžiserka in koordinatorka S/paesati

* * * * *

Palazzo del Cinema - Hiša filma, Gorica
24/03/2015, alle 17.00

INCONTRO CON NORA
Nora Gregor è fonte d'ispirazione per molti artisti, ricercatori, scrittori, registi...

Gli incontri di Nora / Igor Devetak (Gorizia), giornalista e autore della mostra Nora, du bist ein Engel!
Nora sconosciuta / Christine Casapiccola (Vienna), ricercatrice e scrittrice
Nora a Hollywood / Joseph Valencic (Cleveland), ricercatrice
La manutenzione della memoria / Hans Kitzmüller (Brazzano), germanista e scrittoreGimnazija Nova Gorica
25/03/2015, alle 13.00

LEZIONE
Nora Gregor e gli emigrati sloveni a Hollywood / Joseph Valencic (Cleveland), ricercatoreFoyer Teatro Verdi, Gorizia
26/03/2015, alle 18.00

INCONTRO
La cultura in lingua tedesca tra Gorizia e Vienna ai tempi di Nora Gregor
Nora Gregor - La Regola del gioco Pravilo igre Die Spielregel, regia Anja Medved e Nadja Velušček, documentario (Kinoatelje, 2001)Teatro Comunale Verdi, Gorizia
27/03/2015, alle 20.45

Politeama Rossetti, Trieste
31/03/2015, alle 20.30

Spettacolo teatrale
NORA GREGOR- skriti kontinent spomina / il continente nascosto della memoria / ein verborgener Kontinent der Erinnerung
Neda R. Bric, autrice dei testi e regista


Caffè Rossetti, Trieste
09/04/2015, alle 17.00

INCONTRO CON NORA
Il percorso di vita dell'attrice Nora Gregor è segnato dall'esilio ma anche dal grande successo raggiunto sia in teatro che al cinema

Gli incontri di Nora / Igor Devetak (Gorizia), giornalista e autore della mostra Nora, du bist ein Engel!
Nora a Hollywood / Joseph Valencic (Cleveland), ricercatrice
Nadja Velušček, regista del documentario Nora Gregor - La Regola del gioco Pravilo igre Die Spielregel
Neda R. Bric, regista dello spettacolo teatrale Nora Gregor - skriti kontinent spomina / il continente nascosto della memoria / ein verborgener Kontinent der Erinnerung
Sabrina Morena, regista e coordinatrice S/paesati

 
 
  Site Map